Převozová služba nonstop 24h

Informace

Dopravní zdravotní služba Převozová služba Delta, s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, které nepřetržitě 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu zabezpečuje dopravu raněných, nemocných a rodiček v podmínkách přednemocniční neodkladné péče.

Pacienti, kteří jsou pojištěnci, přepravu neplatí. V opačném případě, kdy pacientovi nevzniká nárok na hrazenou přepravu ze všeobecného zdravotního pojištění, může si stejnou profesionální službu objednat sám jako samoplátce (kilometrová sazba je v tomto případě nižší než u taxislužby).

Doprava je zajišťována prostřednictvím špičkově vybaveného dispečinku kvalifikovanými řidiči - zdravotníky jak v rámci České republiky, tak i po celé Evropě.

Převozová služba Delta s.r.o. tuto činnost vykonává od svého založení v srpnu 2001, a to zejména v olomouckém regionu.

  • Je sekundární součástí krajského integrovaného záchranného systému (IZS) a stálou zálohou Územního střediska záchranné služby Olomouckého kraje (ÚSZS). Jako taková se účastní společných cvičení a v případě požadavku operačního střediska IZP provádí zásah při hromadných neštěstích, katastrofách a podobných krizových situacích.
  • Na základě žádosti orgánů integrovaného záchranného systému poskytuje bezplatné asistenční služby, ač sama není nikým dotována a prakticky veškeré výkony provádí ve „státních službách“. Na této bázi má s řadou olomouckých institucí a organizací (Krajský úřad Olomouckého kraje, ÚSZS, Fakultní nemocnice Olomouc, zdravotnická zařízení a pojišťovny adal.) uzavřeny smlouvy o spolupráci, pomoci, kompetencích a výkonech.
  • V polovině roku 2004 byla provedena na základě rozhodnutí Rady Olomouckého kraje zásadní reorganizace Zdravotnické záchranné služby. Jejím přímým důsledkem byl převod veškerých převozů dopravy raněných, nemocných a rodiček na Deltu, tím došlo k více než 100% nárůstu veškerých výkonů. Vozový park se rozšířil ze 16 vozů na 38 vozů, počet denních převozů vzrostl ze 160/180 pacientů na 350/400 pacientů. Šest dispečerek řídí denně na cestách 38 sanitních vozů, které najezdí s pacienty měsíčně (cca 9 000 pacientů měsíčně) v rámci Olomoucka i mimo území kraje kolem 160 000 km.
  • V roce 2006 došlo k výstavbě nového zázemí a tím došlo postupně k rozšíření služeb do dalších oblastí olomouckého kraje, k odpovídajícímu nárůstu počtu zaměstnanců, sanitních vozů a výkonů. To vše si přirozeně vyžaduje další potřebu budování silného zázemí zejména pak k obnově vozového parku.
  • Delta má v současnosti v rámci olomouckého regionu dominantní postavení v oblasti dopravy raněných, nemocných a rodiček a tento trend by měl, zejména s ohledem na pozitivní odezvy pacientů i zdravotních zařízení nadále pokračovat.

Po celou dobu svého působení máme uzavřeny Smlouvy o přepravě pacientů se všemi zdravotními pojišťovnami:

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 Vojenská zdravotní pojišťovna
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna
209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
213 Revírní bratrská pokladna, zdravot. pojišťovna
  

Věříme, že kvalitními službami, a to je naší hlavní prioritou, přispíváme ke spokojenosti našich klientů, resp. jim pomáháme překonat momentální nedobrou životní situaci.

Převozová služba DELTA, s.r.o.

Neředín č.p. 937
779 00 Olomouc
(areál letiště)

Poptávkový formulář

Můžete nás jednoduše kontaktovat prostřednictvím formuláře: